У дома > За нас >Приложение

Приложение

Нашият продукт

Нашите продукти трябва да се използват заедно. След стерилизация със стерилизатор, запечатайте с машина за запечатване, за да запазите инструментите в стерилна среда. Водата от машината за дестилирана вода може да се използва само за захранване на стерилизатора.

  • Парен стерилизатор

  • Машина за дестилирана вода

  • Запечатваща машина

  • Ултразвуков почистващ препарат